antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

21 Nisan 2013 Pazar

SOSYOLOJİ VE ANTROPOLOJİ - Marcel Mauss - Bir kitap tanıyalım
SOSYOLOJİ VE ANTROPOLOJİ - Marcel Mauss


Marcel Mauss’un insan bilimlerine büyük katkı sağlayan klasik çalışması, ilk defa ve kapsamlı biçimde Türkçe’de. Sosyoloji ve Antropoloji, insanla ilgilenen herkesin her zaman başvurabileceği önemli bir kaynak.


 
Mauss, mitoloji, dilbilim, etnografya, psikoloji, din, hukuk ve ekonomi alanlarında olağanüstü bilgi birikimiyle yazısız toplumların dünyasına yolculuk yapmaktadır. Büyünün, dinin, bu ikisi arasındaki ilişkilerin ve bunun toplumların organizasyonunda oynadığı rolün analizine yer verilen bu kitapta, ilkel denilen toplumlar ile uygar toplumlar arasındaki derin tarihsel bağlantılar ortaya konulmaktadır. Özel anlamda bireylerin, genel anlamda toplulukların doğayla ve birbirleriyle olan ilişkileri, mücadeleleri, toplumsallaşma araç ve yöntemleri (örneğin potlaçlar, değiş-tokuş ve hediyeler) ve bunun nasıl bir uygarlık süreci hâline dönüştüğü anlatılmaktadır. İnsanın kendini, doğayı, ölümü, Tanrı’yı ve içinde yaşadığı topluluğu açıklama, yorumlama, anlamlandırma ve diğer taraftan hayatta kalma çabası olarak tanımlayabileceğimiz uygarlık süreci, bu kitapta, büyü, din, tabu ve mana türünden olguların bir sentezi olarak karşımıza çıkmaktadır.
 
Claude Lévi-Strauss’un kapsamlı bir önsözüyle başlayan bu kitap, antropoloji ve sosyoloji öğrenimi için olmazsa olmaz bir yere sahiptir ve bu konuda büyük bir boşluğu doldurmaktadır.
 
 
SOSYOLOJİ VE ANTROPOLOJİ
Marcel Mauss

Çeviren: Özcan Doğan
Fiyat: 34.00 TL
Antropoloji, 606 sayfa
ISBN 975-8717-10-3
BARKOD 9 789758 717101
Ebat: 15,5 X 23,5
2. hamur, karton kapak
2. Baskı
Eylül 2006
 
 
 

Birinci Baskı İçin Not
Georges Gurvitch

Marcel Mauss’un Eserine Giriş
Claude Lévi-Strauss
BİRİNCİ KISIM:
Genel Büyü Teorisi Üzerine Bir Deneme
Birinci Bölüm:Tarihçe ve Kökenler

İkinci Bölüm:
Büyünün Tanımı
Üçüncü Bölüm:
Büyünün Unsurları

I. Büyücü
II Büyücünün Yaptığı Hareketler
III.Temsil Ve Tasvirler
IV. Genel Düşünceler
Dördüncü Bölüm: Büyünün Analizi Ve Açıklanması
I. İnanç
II. Büyü Olgusunun Analizi, Âyinlerin Etkililiği
Konusundaki İdeolojik Açıklamaların Analizi
III. Mana
IV. Kolektif Durumlar Ve Kolektif Güçler
Beşinci Bölüm: Sonuç
Ek
İKİNCİ KISIM:
Bağış (Hediye) Üzerine Bir Deneme Arkaik Toplumlarda Mübadele Biçimi ve Nedenleri

Giriş: Bağış Ve Hediye Verme Zorunluluğu Üzerine
Önsöz

Birinci Bölüm: Değiş Tokuş Edilen Hediyeler Ve Hediye Verme Zorunluluğu (Polinezya)
I. Toplam Yükümlülükler, Erkek Mülküne Karşı Kadın Mülkleri (Samoa)
II. Verilen Şeyin Ruhu (Maorı)
III. Diğer Temalar: Hediye Verme Ve Hediye Alma Zorunluluğu
IV: Açıklama
İnsanlara Verilen Hediyeler ve Tanrılara Sunulan Hediyeler
 
İkinci Bölüm: Bu Sistemin Uzantıları Cömertlik, Saygınlık, Para
I. Cömertlik Kuralları Andamanlar
II. Hediye Değişiminin Yoğunluk, İlke Ve Nedenleri (Melanezya)
III. Kuzeybatı Amerika
 
Üçüncü Bölüm: Bu İlkelerin Eski Hukuk Sistemleri Ve Eski Ekonomilerdeki İzleri
I. Birey Hukuku Ve Reel Hukuk (Eski Roma Hukuku)
II. Klasik Hint Hukuku
III. Cermen Hukuku
Dördüncü Bölüm: Sonuç
I. Ahlâkî Çıkarımlar
II. Ekonomik Sosyoloji Ve Ekonomi-Politik İle İlgili Çıkarımlar
III. Genel Sosyoloji Ve Ahlâk İle İlgili Çıkarımlar
 
ÜÇÜNCÜ KISIM:
Psikolojinin ve Sosyolojinin
Reel ve Pratik İlişkileri

Birinci Bölüm: Sosyolojinin Antropolojideki Yeri
İkinci Bölüm: Psikolojinin Sosyolojiye Sunduğu Son Hizmetler
Üçüncü Bölüm: Sosyolojinin Psikolojiye Sunacağı Hizmetler
Dördüncü Bölüm: Psikolojiye Yöneltilen Sorular
Ek: Tartışma Sonucunun Özeti

DÖRDÜNCÜ KISIM:
Toplumun Uyandırdığı Ölüm Düşüncesinin Bireydeki Fiziksel Etkileri (Avustralya, Yeni Zelanda)


Birinci Bölüm: Ölüm Düşüncesindeki Toplumsal Telkininin Tanımı
İkinci Bölüm: Avustralya’ya Özgü Olaylar
Üçüncü Bölüm: Yeni-Zelanda Ve Polinezya’ya Özgü Olaylar

BEŞİNCİ KISIM:
Bir İnsan Zihni Kategorisi: Kişi Kavramı ve “Ben” Kavramı
Birinci Bölüm: Konu: Kişi
İkinci Bölüm: “Kişilik” Ve “Kişi”Nin Yeri
Üçüncü Bölüm: Lâtinler’deki “Persona”
Dördüncü Bölüm: “Persona”
Beşinci Bölüm: Ahlâki Bir Olgu
Altıcı Bölüm: Hiristiyanlık’ta “Kişi”
Yedinci Bölüm: Psikolojik Bir Olgu Olarak Kişi
Sekizinci Bölüm: Sonuç

ALTINCI KISIM:
Bedensel Teknikler

Birinci Bölüm: Bedensel Teknikler Kavramı
İkinci Bölüm: Bedensel Tekniklerin Sınıflandırılma Prensipleri
Üçüncü Bölüm: Bedensel Tekniklerin Biyografik Sıralanışı
Dördüncü Bölüm: Genel Değerlendirmeler

YEDİNCİ KISIM
Sosyal Morfoloji

Eskimo Toplumlarındaki Mevsimsel Değişimler Üzerine Bir Deneme

Sosyal Morfoloji çalışması
I. Genel Morfoloji
II. Mevsimsel Morfoloji
III. Mevsimsel Değişimlerin Nedenleri
IV: Mevsimsel Değişimlerin Etkileri Ve Sonuçları
V. Sonuç
Tablolar:
I Kuskokwım Bölgesi
II Kuskokwım Bolgesinde Yaşayanların Ait Oldukları
Yaş Grupları Ve Medeni Durumları
Genel Dizin


Kaynak: http://www.dogubati.com/kitaplar/antropoloji/83-sosyoloji-ve-antropoloji.html
 

Hiç yorum yok: