antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

16 Haziran 2012 Cumartesi

Çıkmış Antropoloji Soruları ve Cevapları (Açıköğretim Fakültesi - Antropoloji 2)

Açıköğretim Fakültesi

Antropoloji 2

Çıkmış Antropoloji Sınav Soruları ve Cevapları
 
Etnosantrizm nedir?

A.      Kendi toplumunu yüceltme ve merkeze alma ***

B.      Dünyadaki olayları tek bir nedenle açıklama

C.      Evrensel bir kültür anlayışı oluşturmaya çalışma

D.      İnsani değerleri her şeyin önünde tutma

E.       Toplumsal değişmede teknolojiye önem verme

İnsan davranışlarının kökenini soyaçekime değil, içinde yaşanılan çevrenin etkisine dayandırarak, toplumsal ve kültürel yaşantıların ve eğitimin, bireyleri biçimlendirmedeki rolüne dikkatleri çeken bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Locke ***

B.      Montaigne

C.      Demeunier

D.      Lafitau

E.       MontesquieuAşağıdakilerden hangisi insanbilimine katkı sağlayan bilim dallarından biri değildir?

A.      Karşılaştırmalı dilbilim

B.      Psikoloji

C.      Ekolcji

D.      Arkeoloji

E.       Astroloji ***İnsanbilimini tarih ve toplum bilimlerinden ayıran ve onu biyolojik bilimlere yaklaştıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Beşeri bir bilim olması

B.      Doğa tarihi yöntemini kullanması ***

C.      Etnografyadan faydalanması

D.      Deney yöntemini kullanması

E.       Irk bilimi olmasıAşağıdakilerden hangisi, Batı toplumlarında homosantrizmin biçim değiştirmesinde rol oynayan etkenlerden biri değildir?

A.      Kıtalar arası yolculuklarla değişik ırklara mensup insanların ortak atası sorununun gündeme gelmesi

B.      Nesli tükenmiş hayvan fosilleri ve ilkel araç gereçler yanında iIkel insan kalıntılarının bulunması

C.      Darvvin ve Huxley'in insanın biyolojik evrimine ilişkin açıklamaları

D.      İnsanlar ve toplumlar arası benzerlik ve farkların kültürle ilişkisinin kurulması ***

E.       Freud'un, bilinç dışının insan yaşamında ve ilişkilerindeki rolünü ve önemini vurgulamasıBir kişinin, "İnsanlar ve toplumlar neden birbirlerine benzemezler?" sorusunu, "Çünkü Tanrı onları farklı yaratmıştır." biçiminde cevaplaması, aşağıdaki açıklama türlerinden hangisine bir örnektir?

A.      Irksal

B.      Psikolojik

C.      Teolojik ***

D.      Sosyolojik

E.       EtnolojikBir genin geçmiştekinden farklı bir davranış ya da görünüşe yol açmasını sağlayan ani değişikliğe ne ad verilir?

A.      Mutasyon ***

B.      Bağışıklık

C.      Kültürel seçicilik

D.      Fenotip

E.       Doğal ayıklamaAntropometri biliminin uğraş alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A.      İnsanın genetik özellikleri

B.      İlkel insanların yaşam biçimi

C.      İnsanın evrimi

D.      Irkların fiziksel özellikleri ve ölçüleri ***

E.       Yeryüzü şekillerinin dağılımıIrkların bilimsel açıklanmasında genotiplerin kullanılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Genetik hastalıkların tek çözüm yolu olması

B.      Daha eski bir yaklaşım olması

C.      Kullanılabilecek tek yöntem olması

D.      Irk sorununun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olması ***

E.       Pratik bir kullanım şeklinin olmasıGenetik hazine" ya da "gen kaynağı" nedir?

A.      Bir ailedeki üyelerin ortak genlere sahip olmaları

B.      Bir insandaki genlerin tümü

C.      Toplumdaki insanların taşıdığı genlerin tümü ***

D.      Farklı ırkların genleri arasındaki benzerlikler

E.       İnsanlarda belli özellikleri oluşturan genlerHemofili hastalığının en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Sindirim sisteminin bozulması

B.      Kanamanın durmaması ***

C.      Diş çürümeleri ne yol açması

D.      Vitamin eksikliklerinin ortaya çıkması

E.       Tansiyon iniş çıkışlarına neden olmasıİnsanın en. eski atası aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Neanderthal insan

B.      Australopithecus ***

C.      Kro-magnon

D.      Homoerectus

E.       HomosapiensBilimsel kaynaklarda, "kültür" sözcüğü aşağıdakilerin hangisiyle e§ anlamlı olarak kullanılır?

A.      Uygarlık ***

B.      Eğitim

C.      Sanat

D.      Üretim

E.       TeknolojiBir kültürün özgünlüğü aşağıdaki ifadelerin hangisiyle açıklanır?

A.      Toplumsal ilişkilerin farklı biçimde kurulmasıyla ***

B.      Dini inançların önemli olmasıyla

C.      Bireylerin kişilik özelliklerinin çeşitli olmasıyla

D.      Toplumsal kurumların zamanla değişmesiyle

E.       Gelenek ve törelerin birey davranışlarını etkilemesiyleİncelediği dört kültürün psikolojik özelliklerini vurgulayarak, kültür olgusunun özgünlüğünü ve sınıf lan am ayacağını ileri süren insanbilimci kimdir?

A.      Danilevsky

B.      Childe

C.      Benedict ***

D.      Turgot

E.       MorganAşağıdakilerden hangisi "yumak modeli"nde yer alan öğelerden biri degildir?

A.      Savaşlar ***

B.      Tarih ve kaynaklar

C.      Eğitim

D.      Yerleşmeler

E.       Ekonomi ve teknolojiABD'de hem Kızılderililere hem de Afrika'dan getirilmiş siyah tenli insanlara ait kültürün, kültürleşme yoluyla ortadan kalkması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A.      Kültürel değişme

B.      Kültürel yozlaşma

C.      Kültürel çözülme

D.      Kültürel özümseme ***

E.       Kültürel yayılmaArkeolog Childe kültürleri, "paleolitik, neolitik, endüstri" şeklinde sınıflamıştır.Bu sınıflamada kullanılan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Ürün miktarı

B.      Nüfus artışı

C.      Üretim araçları ***

D.      Yönetim biçimi

E.       Gelir düzeyiYazılı tarih kaç bin yıl önce başlamıştır?

A.      2 - 3

B.      4 - 5 ***

C.      6 - 7

D.      8 - 9

E.       10 - 11

 
Eski dönemlerden kalma taş aletlerin insanbilim açısından önemli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Çağımızda, yapılmalarının güç olması

B.      Sanatsal değere sahip olmaları

C.      Orijinal eserler olmaları

D.      Yazısız döneme ait belgeler olmaları ***

E.       Sayılarının az olmasıEkosistem nedir?

A.      İnsanın, yaşadığı ortamı değiştirme çabasıdır

B.      İklim ve hava koşullarının insan üzerindeki etkileridir

C.      İklim, doğa koşulları ve yeryüzü şekillerinin oluşturduğu sistemdir

D.      Dünyanın doğal dengesini oluşturan sistemdir.

E.       Kültür ve doğal çevre arasındaki ilişkilerin oluşturduğu sistemdir ***Kronolojik sıralamaya göre, kültür tarihindeki en eski ve uzun dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Üst paleolitik

B.      Mezolitik

C.      Alt paleolitik ***

D.      Neolitik

E.       Orta paleolitikOrta paleolitik dönemin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Ateşin bulunması

B.      İlk aletlerin çakıl taşından yapılması

C.      Köpeğin evcilleştirilmesi

D.      Balıkçılık kültürünün gelişmesi

E.       Neanderthal insanın yaşadığı dönem olması ***Kent tipi yerleşim türünün ortaya çıkmasındaki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Demokrasinin gelişmesi

B.      Artı ürünün artması ***

C.      Hayvanların evcilleştirilmesi

D.      İnsan sayısının artması

E.       İklim koşullarının değişmesiAşağıdakilerden hangisi ikincil gruba bir örnek değildir?

A.      Dernek üyeleri

B.      Siyasal parti üyeleri

C.      Tiyatro seyircileri

D.      Mahalle arkadaşları ***

E.       Bir işyerinde çalışanlarBirincil ve ikincil grup sınıflaması aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir?

A.      Tylor

B.      Tönnies

C.      Durkheim

D.      Hobbes

E.       Cooley ***Aşağıdaki toplum sınıflamalarından hangisi Tönnies'e aittir?

A.      Mekanik dayanışmalı ve organik dayanışmalı toplum

B.      Birincil ilişkili ve ikincil ilişkili toplum

C.      Vahşi, barbar ve uygar toplum

D.      Geleneksel ve çağdaş toplum

E.       Cemaat ve cemiyet tipi toplum ***Freud bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle ifade eder?Ensest ilişkisinin yarattığı tiksinti, çocukluk döneminde yakınlara duyulan cinsel ilgi ve isteğin bastırılmış olmasından kaynaklanan bir korku veya tepkidir.

A.      Yakınlık-alışkanlık önlemesiyle

B.      Oidipus kompleksiyle ***

C.      İçgüdü önlemesi kuramıyla

D.      Oğlumun oğlu, kocamın kardeşi" bilmecesiyle

E.       Genetik sak ınca endişesiyleAşağıdakilerden hangisi evlenmemiş kişinin "I" grubunu oluşturur?

A.      Kardeşler ve kardeş çocukları

B.      Ailenin dışındaki akrabalar

C.      Kardeşler, ana, baba ve torunlar

D.      Ana, baba., çocuklar ve akrabalar

E.       Ana, baba ve kardeşler ***Ana ve baba tarafı ayrımı yapılmaksızın, ana ve babanın kız kardeşlerinin bir grupta, erkek kardeşlerinin bir grupta sınıflandığı, teyze-ha la ve dayı-amca ayrımının olmadığı akrabalık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Sudan

B.      Havai

C.      Eskimo ***

D.      Crovv-omaha

E.       IrakuvaYukarıdaki sorular örnek oluştursun diye verilmiştir!..
Kaynak: http://aoffelsefebolumu.blogspot.com/2011/11/antropoloji-ii.html

Hiç yorum yok: