antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

3 Haziran 2012 Pazar

Ruth (Fulton) BenedictRuth Benedict 1887 yılında, New York'ta doğdu. Yaşamının ilk 6 senesini, anneannesi ve dedesinin çifliğinde geçirdi.
Operatör olan babası, Benedict henüz iki yaşındayken öldü. Annesi kütüphanede çalışmakta ve aynı zamanda öğretmenlik yapmaktaydı. Vassar College'den 1909 yılında mezun olan Ruth, bir yıl için Avrupa'ya gitti. Ülkesine döndükten sonra, Los Angeles'te bir kız okulunda, öğretmenlik yapmaya başladı. 1914 yılında, biyokimyacı R. Benedict ile evlendi. Columbia Üniversitesi'nden Felsefe Doktoru ünvanını aldı. Daha sonrada profesör ve Bölüm başkanı yani Ordinaryus profesör oldu. Sırasıyla; Harp Enformasyon Dairesi'nin Denizler Aşırı İstihbarat Bürosunda, Temel Tahlil Grubu Başkanı, Yabancı Memleketlerin Moralleri Bölümü'nde Sosyal İlim Tahlilcisi, Columbia Üniversitesi'nde Zamanımız Kültürleri Araştırma Başkanı, Amerikan Etnoloji Derneği Başkanı, New York İlimler Akademisi ve Washington Psikiyatri Okulu üyesi, Amerikan Psikopatoloji Derneği İkinci Başkanı, Amerikan Sanatlar ve İlimler Akademisi üyesi olarak çalıştı. 1947 yılında, İlim Doktoru ünvanına layık görüldü. Bir ilim kadını olduğu kadar bir şair olan ve birçok şiiri bulunan Benedict, 61 yaşında New York'ta öldü.

Ruth Benedict onuruna 1995 yılında bir pul basıldı


Kitapları:

Kültür Örüntüleri
Tales of the Cochiti Indians
Ünlü antropolog Ruth Benedict’in, özellikle kültürel çalışmalar konusunda temel başvuru kaynaklarından biri olarak görülen kitabı Kültür Örüntüleri, insan hayatının şekillenmesinde kültürün rolüne dair çarpıcı bir bakış sunuyor. Üç Kızılderili toplumunun karşılaştırıldığı bu çalışma, toplumların davranışlarındaki çeşitlilikleri yargılamadan ortaya koyuyor. Dolayısıyla Batı toplumunun “en iyi, en gelişmiş” kültür olduğu yönündeki görüşü reddederek, her kültürün kendisini nasıl ele alıyorsa öyle kavranması gerektiğini öne sürüyor. 1930’lu yıllarda yazılmış olmasına rağmen, Kültür Örüntüleri’nin günümüzde hâlâ temel bir eser olmasını sağlayan da kültürel çeşitliliğe yaptığı bu vurgu. Özellikle antropoloji ve etnoloji alanlarında çığır açmış bir isim olan Benedict’in birey ve kültür ilişkisini incelemesi bakımından büyük önem taşıyan araştırması, insan olmanın anlamları üzerine derin bir kavrayış sağlıyor.

Krizantem ve Kılıç
Chrysanthemum and the Sword
Amerikan antropoloji okulunun en önemli isimlerinden Ruth Benedictin bu eseri, ilk basımının üzerinden altmış yıl geçmesine karşın, Japonyaya ve genel anlamda kültür tarihine ilgi duyan herkesin başvurduğu bir kaynak olmaya ve çeşitli dillerde sürekli yeni baskılar yapmaya devam ediyor. Japon toplumunun, günlük yaşama, âdetlere ve geleneklere yansıyan davranış biçemi ve karakterini çok parlak bir şekilde tahlil eden Krizantem ve Kılıç, kültürel antropolojinin çığır açmış kurucu metinlerinden biri olmayı sürdürüyor. Japonyanın siyasi, dini ve iktisadi yaşamının 7. yüzyıldan İkinci Dünya Savaşına kadar içinden geçtiği çeşitli evreleri de çalışmasının fonuna yerleştiren Benedict, Japon ideolojisinin gelişimini gözler önüne sererken, aynı zamanda bu karmaşık toplumu tüm büyüleyiciliğiyle yanı başımıza getiriyor.


Kültür Kalıpları
Patterns of Culture
Ruth Benedict, başyapıtı sayılan Kültür Kalıpları'nda kültürün ardındaki başlıca yaratıcı gücün toplumsal ve yapısal bir etmen olmaktan çok "duygusal ve estetik" bir güç olan "bütünleşme"dir diyor. Bireylerin zihinlerinde var olan bu "bütünleşme" duygusu kültürel özelliklerin bireyler tarafından kendi kültürlerinin öznel ölçülerine göre seçimi, reddi ve uyarlanmasından oluşur. Bir kültürel kümelenmenin ardındaki bütünleştirici öğeyi bir duygusal kalıp olarak ele alan Benedict, kültürler arasındaki farklılıkların bireyler arasındaki farklılıklara benzediğini öne sürer. Ona göre kültürlerin de bireyler gibi ayırt edici özellikleri vardır. Kültürler bu bakımdan birey psikolojisinin geniş bir yansımasıdır. Benedict bu bütünleştirici öğeye "kültürel kümelenme" adını verir ve Nietzsche'nin ünlü yapıtı Trajedinin Doğuşu'ndan esinlenerek Pueblo Yerlilerinin kültürünü Apollon'cu, Düzlük Yerlilerinin kültürünü de Dionysos'çu olarak kümelendirir (Arka Kapak)
Kaynak:
http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/ruth_benedict
http://vcencyclopedia.vassar.edu/alumni/ruth-benedict.html
http://www.iletisim.com.tr/kitap/k%C3%BClt%C3%BCr-%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCleri-1772.aspx
http://www.kabalci.com.tr/turkiye-is-bankasi-kultur-yayinlari/ruth-benedict/krizantem-ve-kilic-9789754580587.htm
http://www.kabalci.com.tr/payel-yayinevi/ruth-benedict/kultur-kaliplari-9789753881432.htm

Hiç yorum yok: