antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

14 Kasım 2011 Pazartesi

Başta antropolojik açıdan önemli noktalar

Başta Bulunan Antropolojik Noktalar

Baştaki sabit birçok nokta antropolojik olarak tanımlanmıştır. Bunların
bazıları yumuşak dokulara dayalı olduğundan sadece canlıda bulunur. Diğerleri ise
kemik çıkıntı ve oluşumlara göre tanımlandığından hem kafatasında hemde canlıda
belirlenebilir. Orta hatta tek olanlar ve çift olan antropolojik noktalar olmak üzere iki
grupta ele alınırlar


Orta Hatta Tek Olan Antropolojik Noktalar


Gnathion (Symphysis menti): Mandibula alt kenarının orta hat noktasıdır.

Pogonion (Protuberantia mentalis): Mandibula’nın en ön noktası olup,
protuberantia mentalis’e uyar.

Infradentale: Alt kesici dişlerin kemik doku ile kesiştiği orta hat noktasıdır.

Stomion: Ağız kapalı iken rima oris’in orta noktasıdır. Sadece canlıda tarif
edilir.

Prosthion (Supradentale): Üst kesici dişlerin kemik doku ile kesiştiği orta
hat noktasıdır.

Subnasale: Philtrum ile septum nasi’nin birleştiği nokta olup sadece canlıda
görülür.

Nasospinale: Spina nasalis anterior’a uyar.

Rhinion: Apertura piriformis’in üst orta noktasıdır.

Nasion: Canlıda tarif edilen bir antropolojik noktadır. Burun kökünün en
çukur noktasıdır. Sella nasi olarak da adlandırılır. Kafatasında ve röntgen grafilerinde
sutura frontonasalis’in ortasına uyar.

Glabella: Canlıda tarif edilen bu nokta, kaşlar arasındaki orta noktadır.

Ophryon: Arcus superciliaris’ler arasındaki orta noktaya uyar.

Metopion: İki tuber frontale’yi birleştiren çizginin orta noktasıdır.

Trichion: Saçlı deri sınırının orta noktasıdır, canlıda tarif edilir.

Bregma: Stura sagittalis’in sutura coronalis ile birleştiği noktadır.

Vertex (Obelion): Anatomik pozisyonda sutura sagittalis üzerindeki en üst
noktadır.

Lambda: Sutura sagittalis’in sutura lambdoidea ile birleştiği noktadır.
Opisthocranion: Anatomik pozisyonda baş konveksitesinin en arka
noktasıdır.

Inion: Protuberantia occipitalis externa’ya uyar.

Opisthion: Kafatasında ve röntgen grafilerinde foramen magnum’un en arka
noktasına verilen addır.

Basion: Kafatasında ve röntgen grafilerinde foramen magnum’un en ön
noktasına uyar

Çift Olan Antropolojik Noktalar


Gonion: Angulus mandibulae’nin en lateral noktasıdır.

Zygion: Arcus zygomaticus’un en lateral noktasıdır.

Porion: Porus acusticus externus’un üst orta noktası olup, canlıda ve
kafatasında tarif edilir.

Tragion: Canlıda tanımlanan bu nokta, incisura intertragicaya uyar.

Supraauriculare: Canlıda tanımlanan bu nokta, kulak kepçesi (auricula)’nın
en üst noktasıdır.

Infraauriculare: Canlıda lobulus auriculae’nin en alt noktasıdır.

Mastoid: Processus mastoideus’un en alt ucuna uyar.

Dacryon: Kafatasında maxilla, os frontale ve os lacrimale’nin birleştiği
noktadır. Canlıda ise aditus orbitae’nin en medial noktası dacryon olarak adlandırılır.

Supraorbitale: Margo supraorbitalis’in en üst orta noktasıdır.

Infraorbitale: Margo infraorbitalis’in en alt orta noktasıdır.

Stephanion: Kafatasında sutura coronalis’in linea temporalis superior ile
kesiştiği noktadır.

Pterion: Os parietale, os frontale ve ala major’un birleştiği noktadır.

Asterion: Os parietale, os occipitale ve os temporale’nin birleştikleri
noktadır.

Eurion: Tuber parietale’nin en lateral noktasıdır.

Frontale: Tuber frontale’nin en lateral noktasıdır

Kaynak:
T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FORAMEN INFRAORBITALE’NİN
YETİŞKİN KURUKAFA VE KADAVRALARDAKİ YERLEŞİMİ
VE KOMŞU YUMUŞAK DOKULARLA OLAN İLİŞKİSİNİN
İNCELENMESİ
Elçin ÜLKER
ANATOMİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN
Yrd. Doç. Dr. Süleyman Murat TAĞIL
ISPARTA - 2008
Resimler için kaynaklar:
http://www.redwoods.edu/instruct/agarwin/anth_6_cranial-landmarks.htm
http://publication.radioanatomie.com/002_manipulateurs/002_presentation_2007_incidences_crane/02_reperes_crane.php
http://www.drawninblack.com/wp-content/uploads/2008/11/skull-human_skull_side.jpg

Hiç yorum yok: