antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

8 Kasım 2011 Salı

Antropometri

Yunanca anthropo (insan) ve metrikos (ölçme) sözcüklerinden türetilen antropometri, insan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır.
Antropometri bilimi, bireyler veya gruplar arasında, anatomi, coğrafi bölge ve meslek grupları gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanan farklılıkları ve benzerlikleri saptayarak daha geniş bir insan kitlesine uygun tasarımlar yapma imkânı sağlar. Bu tasarımlar için belirlediği vücut ölçüleri arasında,
vücut hareketsiz ve belirli bir standart pozisyondayken alınan yapısal vücut ölçüleri ve vücut hareket halindeyken alınan fonksiyonel vücut ölçüleri bulunur.
Referans Noktaları
Antropometrik ölçümlerin standartlaştırılması amacıyla bazı referans noktaları belirlenmiştir:
 1. Yedinci boyun omuru (cervicale noktası)
 2. Ense kökü
 3. Yan boyun başlangıcı
 4. Omuz başı (acromion noktası)
 5. Omuz ortası
 6. Arka kol başlangıcı (triceps)
 7. Maksimum pazu kesiti
 8. Dirsek (olecranon)
 9. Bilek kesiti
 10. El başlangıcı
 11. Başparmak başlangıcı
 12. Kasların simetri merkezi
 13. Şakaklar
 14. Alt çene ucu(gnathion)
 15. Ön boyun üstü
 16. Ön boyun altı
 17. Bel çizgisi
 18. Kalça çizgisi
 19. Dizkapağı üstü
 20. Dizkapağı altı
 21. Ayak bileği kesiti(malleolus)
 22. Ayak tabanı
 23. Tepe noktası(vertex)
 24. Göğüs çizgisi


Yapısal vücut ölçüleri
Vücudun, ayakta ve oturarak belirli standart duruşlarında elde edilen değerlerdir.
 • Yükseklikler : Aytaktayken yerden, otururken oturma yüzeyinden ilgili vücut noktasına kadar olan uzunluklardır. Dikey düzlemde ölçülürler.
 • Genişlikler : Yatay ve enine çaplardır. Dikey düzlemde ölçülürler.
 • Derinlikler : Yatay ve dikine çaplardır. Yanal düzlemde ölçülürler.
 • Uzunluklar : Herhangi bir vücut kısmının uzun ekseni boyunca ölçülen değerdir.
 • Çevresel uzunluklar : Bir vücut parçasının kendisiyle aynı düzlemdeki çevresidir.
 • Eğrisel uzunluklar
 • Düşüklükler : Boyun, göğüs, bel ve kalça arasındaki mesafelerdir.
 • Kalınlıklar
 • Çıkıntılar : Bir vücut bileşeninin ucunun bileşenin başlangıcına olan uzaklığıdır.
Yıldız Teknik Üniversitesi, Ergonomi ders notları

Kaynak:http://tr.wikipedia.org/wiki/Antropometri

Hiç yorum yok: