antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

14 Kasım 2011 Pazartesi

antropoloji 2. vize soruları 2011SAĞLIK PERSONELİ - HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU VİZE SORULARI

HELİTAM 

SOSYAL ANTROPOLOJ
İ 2010-2011 2. VİZE 4.SINIF1-KIRSAL KESİMDE YAYGIN OLARAK GÖRÜLEN VE ÖZELLİKLE SANAYİ ÖNCESİ TOPLUMLARA ÖZGÜ ORTAYA ÇIKAN AİLE TİPİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
A) Çekirdek Aile
B) Bölünmemiş Aile
C) Kentsel Aile
**D) Geleneksel Aile
E) Gecekondu Ailesi

2-“BİREY AİT OLDUĞU AİLE VE AKRABALIK ÇEVRESİNDE BULUNDUĞU KONUMA GÖRE İTİBAR EDİNİR” İFADESİ, GELENEKSEL AİLENİN HANGİ İŞLEVİ İLE İLGİLİDİR?
**A) Saygınlık İşlevi
B) Ekonomik İşlev
C) Eğitim İşlevi
D) Koruyucu İşlev
E) Dini İşlev

3-ESKİ TÜRKLERDE EŞİTLİKÇİ VE İKİ TARAFLI AİLEYE "SOY" ADI VERİLİR. GÖKALP'A GÖRE SOY BÜYÜK BİR DAİRE OLDUĞU İÇİN KENDİ İÇİNDE AİLELERE AYRILIR. BU, AİLE SOYUNUN PARÇALARA AYRILMIŞ YENİ BİR ŞEKLİDİR. BU TANIM HANGİ AİLE TİPİ İLE İLGİLİDİR?
**A) Pederi aile
B) İzdivacı aile
C) Soy (Büyük aileler)
D) Çekirdek aile
E) Bileşik aile

4-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ İSLAM ÖNCESİ TÜRK AİLESİ ÖZELLİKLERİNDENDİR?
A) Soyun dışında ka¬lanlar yabancı sayılır
B) Sip'te evlilik dışarıdan evlenme şeklindedir
C) Boydaşların totemist inançları vardır
D) Boylar birliğine budun denir
**E) Hepsi

5-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KİTLE İLETİŞİM ARACI OLAN İNTERNETİN ÖZELLİKLERİNDEN DEĞİLDİR?
A) Kaç kişinin kullandığı bilinmemektedir
B) Ağ, fiilen küresel bir multimedya kütüphanesidir
C) İnsanların öğrenmek ve bilmek haklarını gerçekleştirir
**D) Planlı bir çalışma ile icat edilmiştir
E) Çok sayıda insana aynı iletiyi, aynı anda ulaştırır

6-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TOPLUMSAL İLİŞKİLER SİSTEMİNDEKİ İLETİŞİMLERDEN DEĞİLDİR?
A) Örgüt iletişimi
B) Grup iletişimi
C) Toplumsal iletişim
D) Kişilerarası iletişim
**E) Uzaktan iletişim

7-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ İLETİŞİMİN İŞLEVLERİNDEN DEĞİLDİR?
A) Yeni uygulamalar, düşünceler ve değerleri yaygınlaştırır
B) Gelenekleri ve kültürel kimliği korur
**C) Toplumsal ve kültürel sistemlerin aynı kalmasını sağlar
D) Toplumun geçmişteki başarılarını ve değerlerini canlı tutar
E) Norm ve değerleri aktarıp yönlendirerek toplumsal yaşamı kolaylaştırır

8-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ GÜNDELİK İLETİŞİM DAVRANIŞLARINDAN DEĞİLDİR?
A) Hitap etme
B) El öpme
C) Vedalaşma
D) Selamlaşma
**E) Mektuplaşma

9-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ İLETİŞİMDE SELAMLAŞMAYI BÜTÜNLEYEN/KENDİ BAŞINA SELAM İŞLEVİ GÖREN DAVRANIŞLARDAN DEĞİLDİR?
A) Göz teması
**B) Hadi eyvALLAH
C) Hafif eğilerek selam verme
D) Tokalaşma
E) El öpme

10-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ LEİNİNGER’ IN “KÜLTÜREL BAKIMDA FARKLILIK VE EVRENSELLİK MODELİ” NİN TEMELİDİR?
**A) Antropoloji
B) Ekoloji
C) Ekonomi
D) Biyoloji
E) Sosyoloji

11-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ PURNELL’IN “KÜLTÜREL YETERLİK MODELİ”NİN TEMEL VARSAYIMLARI ARASINDA YER ALIR?
I. Bütün kültürler temelde benzerlikleri paylaşır
II. Kültürler içinde ve arasında farklılıklar mevcuttur
III. Kültürler sabit toplumlard
A) I ve II
B) II
C) II ve III
D) I
**E) I, II, III ve IV

12-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ SAĞLIK BAKIM SAĞLAYICILARININ KÜLTÜREL OLARAK FARKLI GEÇMİŞE SAHİP KİŞİLERLE, KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM İÇİN TEŞVİK EDİLMELERİ SÜRECİDİR?
A) Kültürel beceri
B) Kültürel bilgi
**C) Kültürel karşılaşma
D) Kültürel farkındalık
E) Kültürel istek

13-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ “TRANSKÜLTÜREL HEMŞİRELİĞİN” ANAHTAR KAVRAMLARINDAN DEĞİLDİR?
A) Çevre kültürün ayrılmaz bir parçasıdır
B) Kişi kültürel bir varlıktır, kültürel geçmişinden ayrı düşünülemez
****C) Sağlığın doğası ve anlamı bir kültürden diğerine değişiklik göstermez
D) Hemşirelik, transkültürel hizmet veren bir meslektir
E) İnsan ve çevre kültürel etkileşim içindedir

14-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KÜLTÜREL UYUMUN AŞAMALARINDAN DEĞİLDİR?
**A) Derinlemesine uyum
B) Kültürel şok
C) Yüzeysel uyum
D) Balayı aşaması
E) Engellenme

15-GENÇ BİR ANNENİN YENİ DOĞAN BEBEĞİNİN BAKIMI KONUSUNDA HEMŞİRENİN ÖNERİLERİNİ KAYINVALİDESİ ONAYLAMADIĞI İÇİN UYGULAMAMASI SAĞLIK BAKIMININ HANGİ KÜLTÜREL FAKTÖRÜN ETKİSİ ALTINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜRÜR?
A) Ekonomik durum
B) Cinsiyet rolleri
**C) Aile yapısı
D) Evlilik örüntüleri
E) Medeni durum

16-STALIKLARIN KADER OLDUĞU İNANCINDAN DOLAYI SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMAMA AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİNİN BASKIN BİR ŞEKİLDE ETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTERİR?
A) Genel sağlık düzenlemeleri
B) Sağlık bakım sistemi
**C) Dini inançlar
D) Nüfus politikaları
E) Fizyolojik faktörler

17-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ SOSYAL SİSTEM İÇİNDEKİ BİREYLERİN VE GRUPLARIN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAYA YÖNELİK OLUŞTURULAN ÜRETİM, TÜKETİM, DEĞİŞİM, DAĞITIM VE BÖLÜŞÜM GİBİ AKTİVİTELER BÜTÜNÜDÜR?
**A) Ekonomi kurumu
B) Aile kurumu
C) Din kurumu
D) Siyaset kurumu
E) Eğitim kurumu

18-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TOPLUMSAL ROLLERİN TANIMIDIR?
A) Bir top¬lumun üyelerinin ya da toplumdaki grupların yaşam biçimleridir
B) Bireyleri birbirine bağlayan karşılıklı ilişkiler sistemidir
C) Toplumları oluşturan insanların her biridir
D) Çocukların toplumlarının yaşam biçimini öğrenmeleri sürecidir
**E) Belirli bir toplumsal konumda bulunan biri-nin izlemesi gereken tanımlanmış beklentilerdir

19--AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ÇOK KÜLTÜRLÜ TOPLUMLARIN OLUŞMA NEDENLERİNDEN DEĞİLDİR?
A) Kölelik
B) Sömürgecilik
**C) Farklı kültürden evlilikler
D) Göç
E) Küreselleşme

20-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KÜLTÜR EMPERYALİZMİNİ YARATAN TEMEL ÖĞE VE ARAÇLARDAN DEĞİLDİR?
A) Yabancı dil
B) İleri teknoloji
C) Medya
D) Ekonomik güç
**E) Gelenekler

21-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ IRK İÇİN DOĞRU BİR İFADEYİ İÇERMEKTEDİR?
A) Bütün insanlar aynı biyolojik türü içermez
**B) Bütün insanlar aynı biyolojik türü içerir
C) Biyolojide ırk kavramına yer yoktur
D) Bütün insanlar aynı ırka mensuptur
E) Bütün ırklar aynı gen hazinesine sahiptir

22-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ GÖÇÜN İLETİCİ FAKTÖRLERİNDEN DEĞİLDİR?
A) Toprak mülkiyeti konusundaki yasal düzenlemeler
B) Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması
C) Taşıt sayısının artması
D) Politik özendirmeler
**E) Gıda maddelerinin bol ve çeşitli oluşu

23-AŞAĞIDAKİ NORMLARDAN HANGİSİNİN TOPLUMSAL KONTROLÜ SAĞLAMA ETKİSİ DİĞERLERİNE GÖRE DAHA FAZLADIR?
A) Ahlak
B) Adet
**C) Hukuk
D) Görenek
E) Din

24-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TOPLUMSAL DEĞİŞMENİN ÖZELLİKLERİNDEN DEĞİLDİR?
**A) Toplumsal değişmenin hızı bü¬tün toplumlarda aynıdır
B) Toplumsal değişme bütün top¬lumlar için kaçınılmaz bir olgu¬dur
C) Toplumsal değişme evrensel bir olgudur
D) Toplumsal değişme süreklidir
E) Politik örgütlenme, toplumsal değişmeyi etkiler

25-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ İŞLEVLERİNDEN DEĞİLDİR?
**A) Talep oluşturma
B) Toplumsallaştırma
C) Güdüleme
D) Haber ve bilgi verme
E) Tartışma ortamı hazırlama

26-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ DİĞER BÜTÜN PROGRAMLARA ORANLA EN YÜKSEK SAYIDA ŞİDDET EYLEMİ VE OLAYI İÇERMEKTEDİR?
A) Sinema filmleri
**B) Çizgi filmler
C) Televizyon filmleri
D) Televizyon dizileri
E) Radyo dizileri

27-KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK İLK KEZ BİR UZMANLIK ALANI OLARAK KİM TARAFINDAN ELE ALINMIŞTIR?
A) Davidhizar
B) Purnell
**C) Leininger
D) Nightingale
E) Giger

28--AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİĞİN KAPSAMINI EN DOĞRU ŞEKİLDE TANIMLAR?
a) kültürlerarası hemşirelik, grupların kültürel benzerliklerini kapsayan hemşirelik bakımıdır
b) kültürlerarası hemşirelik, aynı kültürden gelen birey ve grupların benzerlikleri üzerine yoğunlaşan bakımı içerir
**c) kültürlerarası hemşirelik, birey, aile ve grupların gereksinimlerine kültürel olarak duyarlı ve uygun bir hemşirelik bakımı vermeyi içerir
d) kültürlerarası hemşirelik, bireylerin kültürel farklılıklarına yoğunlaşan hemşirelik bakımını içerir
e) kültürlerarası hemşirelik, farklı kültürlere sahip toplulukların hemşirelik gereksinimlerini karşılamayı içerir

29--AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ANADOLU KÜLTÜRÜNDE HASTALIK ALGISININ AÇIKLANMASINDA ÖNEMLİ ROL OYNAR?
A) Küçüğü büyüğü bilememe
B) İnançsızlık
C) Soğuk ve sıcağın olumsuz etkileri
D) Çevreyle olan ilişkilerdeki kopukluk ya da dengesizlik
**E) Hepsi BU HİÇBİRİ ŞIKKI OLACAK AMA HEPSİ YAZIYOR......

30--EVLİ KADIN VE ERKEKLERİN SAĞLIKLARINI DAHA İYİ DEĞERLENDİRMELERİ HANGİ SOSYAL FAKTÖRÜN SAĞLIK VE HASTALIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ AÇIKLAR?
**A) Medeni durum
B) Kültür
C) Sosyal sınıf
D) Cinsiyet
E) Yaşam tarzı

31-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TOPLUMSAL KİMLİĞİN ÖZELLİKLERİNDEN DEĞİLDİR?
**A) Kendimiz ve çevremiz hakkında özgül bir anlam geliştirmemizdir
B) Kişiyi, aynı özellikleri paylaşan öteki insanlarla ilişki içerisine yerleştirir
C) Kişinin, temel anlamda kim olduğunu gösteren belirteçlerdir
D) Bir bireye başkaları tarafından atfedilen özelliklerdir
E) Paylaşılan kimlikler, toplumsal hareket için önemli bir dayanak oluşturabilir

32--HANGİSİ TOPLUMUN, KENDİ KÜLTÜREL ÖZELLİKLERİNİ YENİ KUŞAKLARA SOSYALLEŞME YOLUYLA AKTARMASIDIR?
A) Kültürlenme
B) Kültürel şok
C) Kültürleşme
**D) Kültürleme
E) Kültürsüzleşme

33--KÜLTÜR KAVRAMI UYGARLIK ANLAMIYLA İLK OLARAK HANGİ DİLDE KULLANILMIŞTIR?
A) Fransızca
**B) Almanca
C) İngilizce
D) Latince
E) Türkçe

34--HANGİSİ KÜLTÜRÜN DEVİNGENLİK ÖZELLİĞİNİ AÇIKLAR?
**A) Değişen koşullara uyum gösterebilme esnekliğine sahip olması
B) Bir nesilden diğerine aktarılması
C) Simgelerle ifade edilebilmesi
D) Grup üyeleri tarafından paylaşılması
E) Zaman içinde sabit kalması

35--AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ‘‘DOĞAL AYIKLAMA’’ İLKESİNE GÖRE DOĞRU BİR İFADEYİ İÇERMEMEKTEDİR?
**A) Genler mutasyona uğramaz
B) Sıcak iklimlerde yaşayan insanların ten rengi koyudur
C) Az güneşli bölgelerde yaşayan insanlar beyaz tenlidir
D) Afrika’da yaşayan insanlarda melanin pigmentleri yoğun bulunur
E) Irklar çevreye uyum sağlar

36--AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ, TÜRKİYE’DEKİ GÖÇLERİN SEBEPLERİ ARASINDA DEĞİLDİR?
A) KISMEN UYGULANAN YANLIŞ POLİTİKALAR
B) Kalkınma programlarında öngörülen hedeflerin tutturulamaması
C) İmar planlarının çoğu kez değiştirilmesi ve delinmesi
D) Yerel yönetimlerde siyasi ve lobi baskıları
**E) Metropol kentlere gelen kişilerin tekrar eski yerlerine dönmesi

37)-ANNE-BABA VE EVLENMEMİŞ ÇOCUKLAR¬DAN OLUŞAN, BATIDA SANAYİ DEVRİMİ SONRASI ORTAYA ÇIKAN AİLE TİPİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?
A) Bileşik aile
B) Geniş aile
C) Kök aile
D) Büyük köylü aileleri
**E) Çekirdek aile

38 AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ÖZELLİKLERİNDENDİR?
A) Gerçekleşen iletişim sürecinde, geri besleme imkânı vardır
B) Aktarılan iletiler, belge niteliği ve değeri taşımaz
C) Yayınlarında süreklilik yoktur
**D) Çok sayıda insana aynı iletiyi, aynı anda ulaştırır
E) Alıcının tepkisi anında ölçülür

39-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ETKİ ALANLARINDAN DEĞİLDİR?
A) Kültür düzeyinde etkilenme
B) Toplum düzeyinde etkilenme
C) Sosyal kurum düzeyinde etkilenme
D) Fert, grup ya da örgüt düzeyinde etkilenme
**E) Gerçeği tanımlamada etkilenme

40-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ GELENEKSEL İLETİŞİMİN ARAÇLARINDAN DEĞİLDİR?
A) Duman ve Ateş
B) Davul
C) Mektup
D) Radyo
**E) Televizyon

41--AŞAĞIDAKİ İLETİŞİM BİÇİMLERİNDEN HANGİSİ İLETİŞİMDE KULLANILAN KODLARA GÖRE YAPILIR?
**A) Yazılı iletişim
B) Yüz yüze iletişim
C) Biçimsel iletişim
D) Biçimsel olmayan iletişim
E) İşitsel iletişim

42-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ PURNELL’IN MODELİNDE YER ALAN İKİNCİL ÖZELLİKLERDEN DEĞİLDİR?
A) Cinsiyet
B) Meslek
C) Sosyoekonomik durum
D) Eğitim durumu
**E) Ulus

43--AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMŞİRENİN KENDİ KÜLTÜRÜNÜ TEMEL OLARAK ALMASI VE DİĞER KÜLTÜRLERİ KENDİ KÜLTÜRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ ANLAMINA GELİR?
A) Kültürel şok
B) Stereotip
**C) Etnosentrizm
D) Kültürel empoze
E) Kültürel körlük

44--AŞAĞIDAKİ GÖRÜŞLERDEN HANGİSİNE GÖRE BİREYİN TÜM YÖNLERİNİN MÜKEMMEL BİR DENGEDE VE HARMONİDE OLDUĞUNDA SAĞLIĞININ VAR OLDUĞUNA İNANILIR?
A) Biyomedikal veya bilimsel görüş,
**B) Natüralistik görüş
C) Holistik görüş
D) Büyüsel görüş
E) Dinsel görüş

45--AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ SAĞLIĞIN RUHSAL AÇIDAN TANIMINI İÇERMEKTEDİR?
A) Kişinin toplumsal yaşam içerisindeki rol ve sorumluluklarını bağımsız bir şekilde yerine getirebilmesi
B) Fiziki muayene ve laboratuar sonuçları doğrultusunda bir bozukluk, yetersizlik ve hastalığının olmaması
**C) Kişinin iç ve dış çevresini gerçekçi biçimde algılaması, değerlendirmesi, duygu-düşünce ve davranışlarını kontrol edebilmesi
D) Belli bir zamanda kişinin kendini enerjik, canlı ve sağlıklı hissetmesi
E) Kişinin iyilik halini artırma yönelimi içerisinde olması


46--AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TOPLUMSAL KİMLİĞİN ÖZELLİKLERİNDEN DEĞİLDİR?
A) Bir bireye başkaları tarafından atfedilen özelliklerdir
B) Kişinin, temel anlamda kim olduğunu gösteren belirteçlerdir
**C) Kendimiz ve çevremiz hakkında özgül bir anlam geliştirmemizdir
D) Kişiyi, aynı özellikleri paylaşan öteki insanlarla ilişki içerisine yerleştirir
E) Paylaşılan kimlikler, toplumsal hareket için önemli bir dayanak oluşturabilir


47-AŞAĞIDAKİ TOPLUMLARIN HANGİSİNDE ULUS-DEVLETLERİ OLUŞMUŞTUR?
A- geleneksel devletler
**B- sanayi toplumları
C-avcı ve toplayıcı toplumlar
D-kır ve tarım toplumları
E-sanayileşmemiş toplumlar

48-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ GELENEKSEL İLETİŞİMDE NİŞANLI KIZ TARAFINDAN OĞLANIN ANASINA GÖNDERİLDİĞİNDE NİŞANLI KIZ İLE OĞLAN ANASI ARASINDAKİ SOĞUKLUĞUN ÖLÜME DEK SÜRECEĞİ ANLAMINDADİR?
**a-mezar taşı oyası
b-çayır çimen oyası
C-badem çiçeği oyası
D-müjde oyası
E-dallı budaklı çiçek oyası

49-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ GİGER VE DAVİT HİZARS’IN ‘’ TRANSKÜLTÜREL DEĞERLENDİRME MODELİ’’NİN İÇERİĞİ TEMEL KAVRAMLARDAN DEĞİLDİR?
A- Kültürel olarak eşsiz biray
B-Kültürel içerikli bakım
**C-Kültürel yeterlik
D-Transkültürel hemşirelik
E-Sağlık ve sağlık durumu

50-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TARİHSEL SÜREÇTE OLUŞAN GÖÇLERİN NEDENLERİ ARASINDA DEĞİLDİR?
A-Savaşlar ve şiddet
B-iklim koşulları
C-Siyasi ve dini sebepler
D-Sanayileşme ve makineleşme
**E-Aile bağları

51-Aşağıdakilerden hangisi koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini içermektedir?
A) İkinci basamak sağlık hizmeti
B)B) Üçüncü basamak sağlık hizmeti
C) Birinci basamak sağlık hizmeti
D) Rehabilitasyon hizmetleri
**E) Hepsi

SORULARIN CEVAPLARINI VİZEDE 100 ALAN ÖĞRENCİLER CEVAPLAMIŞTIR.
CEVAPLARI YİNE DE KENDİNİZ KONTROL EDİN SINAVLARDA BAŞARILAR

Kaynak:http://www.saglikmemurlari.com/forum/2011_antropoloji_2_vize_sorulari-t36345.0.html-http://hemsireyiz.biz/forums/thread/221963.aspx
Resim:http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkrEg9pN9BiKaTTRycwW-I6SNpAnLoE7nKpYdgIPvA77jcmQSlJECFObHv

Hiç yorum yok: