antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

28 Kasım 2011 Pazartesi

EKLEMLER

 EKLEMLER 


Eklemlerin Sınıflandırılması :1-Articulationes Fibrosa 
                a-Syndesmosis
b-Sutura
c-Gomphosis
2-Articulationes Cartilaginea 
a-Syncondrosis
b-Symfizis
3-Articulationes Sinoviales 

1-Articulationes Fibrosa: 

 • hareketsizdirler, 
 • eklem yüzeyleri birbirine tamamen uyar, 
 • kemikler arasında bağ dokusu veya hyalin kıkırdak bulunur. 
 • daha çok kafa kemikleri arasında görülür,sağlamlık ön plandadır. 3’e ayrılır:

a-Syndesmosis
b-Sutura
c-Gomphosis

a-Syndesmosis: İki kemik yüzünü ligamentler birbirine sıkıca bağlamıştır.
      Ör:Art.radioulnaris ve tibiofibularis,columna vertebralis

b-Sutura: Yassı kafa kemikleri arasında bulunur. Ekleme katılan kemiklerin kenarları dişli olup birbirine kenetlenmişlerdir.

 • sutura serrata 2 parietal kemik arasında 
 • sutura squamosa os temporale ile os parietale arasında 
 • sutura plana os maxilla ile os palatina arasında 
 • syndilesis rostrum sphenoidale ile vomer 

c-Gomphosis: Diş yuvaları ile diş kökleri arasında oluşan eklemlerdir. Art.dentoalveolaris olarakta adlandırılırlar.

2-Articulationes Cartilaginea: 
Eklem yüzeyleri kıkırdakla örtülü olup az hareketlidirler. 2 tipi vardır:
a-Syncondrosis
b-Symfizis

a-Syncondrosis:
        Geçici bir eklem şeklidir.Erişkinlerde kemikleştiği için görülmez.
Ör:-Uzun kemiklerin metafiz ile epifizleri arasında
-Occipital ve sphenoid’in pars basilaris’i arasında 1-2 yaşına kadar
-Temporal’in pars petrosa’sı ile occipitale’nin pars jugularis’i arasında

b-Symfizis: 
Eklemleşen kemik uçları arasında fibrokartiloginöz bir yapının bulunduğu eklemlerdir, diskus içerirler.
Ör:symfizis intervertebralis,symfizis pubis

3-Articulationes Sinoviales: -Tam hareketli eklemlerdir.
-Eklem yüzleri kıkırdakla kaplıdır. Eklem kapsülü ve bağlarla birbirine bağlıdır.


Tam hareketli eklemler eksenlerine göre 4 gruba ayrılır 


1-Tek eksenli eklemler:

 • Trochoidea 
 • Ginglimus 


2-İki eksenli eklemler: 

 • Condiloid Eklem 
 • Bicondiler Eklem 
 • Sellar Eklem 


3-İkiden fazla eksenli eklemler: 

 • Sferoid Eklem 


4-Belli bir ekseni olmayan eklemler

 • Plana Eklem 
Dr Malas 

Hiç yorum yok: