antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

29 Haziran 2012 Cuma

Swaziland Reed Dance Ritüel

Zulu Reed Dance
Kralın karısı olmak isteyen 30 binden fazla bakire genç kız, dans için kuyruğa girer.

Svaziland ya da daha uzun ismiyle Svaziland Krallığı, Güney Afrika'da, Mozambik'in güney ucunda yer alan küçük bir ülkedir. Bir krallık olan ülkenin ismi, bir Bantu kabilesi olan 'Swazi'den gelir. Yüzölçümü 17.363 km², nüfusu 1.173.900, başkenti Mbabane'dir.Ülkenin coğrafî yapısı oldukça dağlıktır. Batı kesimi, yüksek Drakensberk dağlarının kuzey ucunda yer alır. Doğusu, Hint Okyanusu kıyılarına güney Mozambik ovasına doğru inen alçak yamaçlardan oluşur. Ülkenin en yüksek noktası Emlembe tepesidir.

Ekonomi büyük oranda Güney Afrika Cumhuriyeti'ne bağımlıdır. Ortalama yaşam süresi Birleşmiş Milletler verilerine göre 32 yıl (erkek) ve 33 yıl (kadın)'dır. Nüfusun %40'ına AIDS virüsü bulaşmış olduğu tahmin edilmekte olup, ömür süresinin kısalığı bunun bir sonucu olmaktadır. Ülke, kronik olarak fakirlik ve açlık sorunlarıyla karşı karşıyadır.

Dünyanın en yüksek HIV taşıyıcı oranına sahip ülke olan Swaziland'da 1991'de 65 olan ortalama yaşam süresi 2000 yılında 37'ye inince Kral önlem olarak ülkede seksi yasakladı.

Swaziland, diktatör bir mutlakiyetle yönetilen az sayıda ülkeden biridir. Eski krallardan Sobhuza 1973'te anayasayı iptal etmiş ve ülkede politik partiler kurulmasını yasaklamıştır. 2005'te yeni anayasayı imzalamasına karşın Kral Mswati de gücünü paylaşmak isteği taşımamakta olup anayasada kendi gücünü pekiştirmiş, politik parti yasağını sürdürmüştür.
Swazi kültürüne göre kralın her klandan eşi olması beklenir ve böylelikle her Swazi kralının çok fazla eşi olur. 14 eşi bulunan Kral Mswati'nin de her eşine bir saray yaptırdığı ve bir BMW tahsis ettiği belirtiliyor


Kralın karısı olmak isteyen 30 binden fazla bakire genç kız, dans için kuyruğa girer.

Mswati 'kamış dansı' adı verilen bu dansta performansını ve fiziğini beğendiği kızı eş olarak seçer.

Kralın 'Bana şu kızları saraya getirin' demesiyle de emir uygulanır.

Seçtiği kızlarla cinsel ilişkiye giren kral, kız eğer hamile kalırlarsa nikahı hemen yapar.

Yalnızca kralın ilk iki eşi ulusal bir kurul tarafından seçilir. Bu iki eşin ritüellerde önemli bir görevi vardır ve çocukları kral olamaz.


Zulu Reed Dance

Hiç yorum yok: