antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

16 Haziran 2012 Cumartesi

Çıkmış Antropoloji Soruları ve Cevapları (Açıköğretim Fakültesi - Antropoloji 3)

Açıköğretim Fakültesi

Antropoloji 3

Çıkmış Antropoloji Sınav Soruları ve Cevapları
Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin temel ilkelerinden biridir?

A.      Irkçılık

B.      Milliyetçilik

C.      Avrupa merkezcilik

D.      Kültürel görecilik ***

E.       Etnik merkezcilikBatılıların doğuyu kendi bakış açılarına göre değerlendirmelerine ne ad verilir?

A.      Oryantalizm ***

B.      Etnoloji

C.      Garpçılık

D.      Oksidentalizm

E.       FundamentalizmAşağıdakilerden hangisinin antropoloji bilimine katkısı yoktur?

A.      Herodotos

B.      Darwin

C.      Evliya Çelebi

D.      Marco Polo

E.       Aristoteles ***Aşağıdakilerden hangisi antropolojinin sorduğu sorulardan biridir?

A.      Toplumlar ve kültürler nasıl dejenere olur?

B.      Toplumlar ve kültürler neden değişir? ***

C.      Hangi toplumsal ve kültürel değişmeler kötü etki yaratır?

D.      Toplumlar ve kültürlerin değişmesinin amacı nedir?

E.       Toplumlar ve kültürlerin değişmesi ahlakı nasıl bozar?Sosyal-kültürel antropoloji aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgilenmez?

A.      Sosyal-kültürel değişme

B.      Gelenek-görenekler

C.      Sosyal-kültürel çeşitlilik

D.      Biyolojik evrim ***

E.       Aile-akrabalık sistemleriPrimatolojinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A.      Memeliler

B.      Maymunlar ***

C.      Eski insan toplumlarına ait maddi kültür varlıkları

D.      Halk kültürü

E.       Yüksek kültürYeryüzünün her yerinde yaşama yeteneği olan ve dünyanın bütün bölgelerine yerleşmiş canlı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A.      İnsan ***

B.      İri maymunlar

C.      Filler

D.      Atlar

E.       Kuyruksuz maymunlarYeryüzünün her yerinde yaşama yeteneği olan ve dünyanın bütün bölgelerine yerleşmiş canlı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A.      İnsan ***

B.      İri maymunlar

C.      Filler

D.      Atlar

E.       Kuyruksuz maymunlarAşağıdakilerden hangisi kültürün bir özelliği değildir?

A.      Simgesellik

B.      Değişme

C.      Toplumsallık

D.      Durağanlık ***

E.       Uyarlanma164 farklı kültür tanımının varlığını ortaya koyan antropologlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A.      Morgan ve Backofen

B.      Malinovvski ve Radcliffe-Brown

C.      Kroeberve Kluckhohn ***

D.      Malinovvski ve Levi-Strauss

E.       Mead ve Benedictİri maymunların basit araç-gereç yapma yetenekleri antropologlar tarafından nasıl adlandırılır?

A.      Uygarlık

B.      Zanaat

C.      Uyarlanma

D.      Ön kültür ***

E.       Kültürİnsan toplumlarının ve toplumsal özelliklerin ilk halini temsil ettiği düşünülen topluluğa ne ad verilir?

A.      İlksel topluluk ***

B.      İlkel topluluk

C.      Özsel topluluk

D.      Uygar topluluk

E.       Kabile toplumuAşağıdakilerden hangisi insanlığın gelişiminin, ilkel olandan uygar olana doğru ilerleyen bir evrim süreci olduğunu ifade eder?

A.      Kesintisiz evrim

B.      Çok hatlı evrim

C.      Biyolojik evrim

D.      Sıçramalı evrim

E.       Tek hatlı evrim ***Antropoloji yazınında, antropolojinin konusunun kültür olduğunu savunan ilk bilim insanı kimdir?A.      Boas

B.      Morgan

C.      Marx

D.      Tylor ***

E.       Backofen
Yukarıdaki sorular örnek oluştursun diye verilmiştir!..

Hiç yorum yok: