antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

4 Aralık 2011 Pazar

Concha nasalis inferiorConcha nasalis inferior (Burun alt konkası)

Dış bükey yüz içe girintili çıkıntılı kenar yukarıya, en sivri uç arkaya gelecek şekilde durur.
İki yüzü, 2 kenarı ve 2 ucu vardır.

Cavitas nasi'nin dış duvarı üzerine oturmuş ve kendi üzerine kıvrılmış bir kemiktir. İç ve dış olmak üzere iki yüzü vardır.
İç yüzü konveks olup burun bölmesine bakar. Bu yüz üzerinde damarların bulunduğu bir çok delik ve uzunlamasına uzanan oluklar bulunur.
Dış yüzü ise konkav olup burun boşluğunun dış duvarı ve meatus nasi inferior'un oluşumuna katılır. Ön kısmı maxilla'nın crista conchalis'i, arka kısmı os palatinum'un crista conchalis'i ile eklem yapar.

İskelette concha nasalis inferior 
(Burun alt konkası)* Üç tane çıkıntısı vardır. Bunlar orta kısımda bulunur. Öndeki çıkıntı processus lacrimalis'tir. Os lacrimale ile eklem yapar.
* Processus lacrimalis+maxilla'nın processus frontalis'i = Ductus nasolacrimalis'in yapısına katılır.
* Arkadaki çıkıntı Processus ethmoidalis'tir.
* Alttaki çıkıntı processus maxillaris'tir. Maxilla ile eklem yapar. Sinus maxillaris'in iç duvarının yapısına katılır.
* Eklem yaptığı kemikler: os ethmoidale, maxilla, os lacrimale ve os palatinum'dur.


Yaşayan insanda concha nasalis inferior
(Burun alt konkası)


1.Os frontale/ parietale
2.Cortex cerebri
3.Substantia medullaris cerebri
4.Corpus callosum
5.Caput nuclei caudati
6.Thalamus
7.Pons
8.Corpus medullare cerebelli
9.Cerebellum/ Arbor vitae
10.Plexus choroideus
11.Sinus transversus
12.N. opticus
13.Hypophysis
14.Sinus cavernosus
15.Sinus frontalis
16.Cellulae ethmoidales
17.Concha nasalis media
18.Concha nasalis inferior
19.M. orbicularis oris
20.Tonsilla pharyngealis
21.Velum palatinum/ Gl. palatinae
22.M. levator veli palatini
23.M. geniohyoideus
24.M. genioglossus
25.M. transversus& verticalis
26.M. longitudinalis superior
27.Mandibula/ Corpus
28.Dens incisivus
29.Epiglottis
30.Os hyoideum
31.M. sternohyoideus
32.Cartilago thyroidea
33.Cartilago cricoidea
34.M. cricoarytaenoideus posterior
35.Discus intervertebralis
36.Arcus atlantis
37.Dens axis
38.Autochtonous back muscles
39.Sinus sphenoidalis


1.Os parietale/ frontale
2.Corpus callosum
3.Thalamus
4.Hypothalamus
5.Pons
6.Medulla spinalis
7.Cortex cerebri
8.Substantia medullaris cerebri
9.Fornix/ Corpus
10.Hypophysis
11.Dens incisivus
12.Sinus frontalis
13.Sinus sphenoidalis
14.Conchae nasales
15.Uvula
16.Gl. palatinae
17.M. orbicularis oris
18.M. transversus& verticalis
19.M. genioglossus
20.M. geniohyoideus
21.Mandibula/ Corpus
22.M. mylohyoideus
23.M. longitudinalis superior
24.Dens axis
25.Processus spinosus
26.Vertebra cervicalis
27.M. rectus capitis posterior minor
28.Os hyoideum
29.Tonsillae linguales
30.Cartilago thyroidea
31.Mm. constrictores pharyngis
32.Discus intervertebralis
33.Torus levatorius
34.M. trapezius
35.Torus tubarius
36.Ventriculus quartus
37.Cerebellum/ Arbor vitae
38.Tentorium
39.Sinus sagittalis superior
40.Epiglottis


 
Kaynak:
http://anatomy-portal.info/tekahtml/osteologia/cniosnas.html
http://www.veribaz.com/viewdoc.html?viscerocranium-kemikleri-364209.html
http://anatomy-portal.info/ap/index.php option=com_content&task=view&id=29&Itemid=45&dr=osteologia&img=65

Hiç yorum yok: