antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

7 Temmuz 2012 Cumartesi

Baron de Montesquieu (Charles-Louis de Secondat Montesquieu) - Antropoloji TarihiBaron de Montesquieu  (Charles-Louis de Secondat Montesquieu)  :  Fransız, yazar, düşünür ve filozofu. Bir siyaset sosyolojisi geliştiren Montesquieu, esas ününü toplum, hukuk ve yönetim tarzı konusunda gerçekleştirdiği karşılaştırmalı araştırmadan almıştır.
Zamanının idari ve siyasi sistemine karşı olan Montesquieu, eserlerinde sık sık tenkitler ve yorumlar yapmıştır. İranlıların Mektupları adlı eserinde iki İranlının ağzından Fransız idari sistemini, mutlakiyet idaresini ve Fransız toplumunu eleştirdi. İranlıların Mektupları aynı zamanda, çağdaş antropolojinin kendine karşı körlük olarak adlandırdığı soruna ilişkin son derece incelikli bir kavrayış sergilemektedir. Montesquıeu, bu problemin üstesinden gelmek için, özgül bir teknik kullanmıştır: Kendi toplumuna bir yabancının bakış açısından göstermiştir. Bu tekniği eleştiren antropologlar bu gün de kullanmaktadır.  Ayrıca yorumlar da yapan Montesquieu asıl ününü Yasaların Ruhu adını taşıyan kitabıyla yapmıştır. Bu eserinde modern bir anlayış ve demokratik bir görüşle kanunları incelemiştir. Mutlakiyet sistemine karşı olan Montesquieu, kendisine İngiliz idari sistemini örnek almıştır. Kanunların; toplumların örf ve adetleri, dini, tabiatı, maddi-manevi değerleriyle dengeli yapılması gerektiğini savunan Montesquieu, ayrıca kuvvetlerin ayrılması gerektiğini belirtmiştir. Buna göre yasama, yürütme, yargı kuvvetleri birbirlerinden ayrılmalıdır. Yasaların Ruhu adlı eser, bir bakıma liberal anayasaların hazırlanmasında mühim rol oynamıştır. (1689-1755)
Kaynakça:


Prof. Dr. İzzet Duyar'ın Antropoloji Tarihi ders notları.
Antropolji Tarihi - Thomas Hylland Eriksen - Finn Sivert Nielsen / İletişim Yayınları
Özgür Ansiklopedi Wikipedia (bazı paragraflar)
Yukarıda adı geçen kaynaklar ve internetten araştırılmış ders notu olarak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla derlenmiştir.
Her türlü hakkı ürün sahiplerine aittir.

Hiç yorum yok: