antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

8 Temmuz 2012 Pazar

Bronisław Kasper Malinowski - Antropoloji Tarihi
Bronisław Kasper Malinowski : ( Dört Kurucu Baba’dan 1i ) Polonyalı antropolog, bilim adamı. Etnoğrafik alan çalışmalarının öncülerinden biri olmasından dolayı 20. yüzyılın en önemli antropologlarından sayılmaktadır. 1910’da Leipzig’den Londra’ya taşındı. Malinowski, birkaç yıl önce Avusturya – Macaristan İmparatorluğu’nun idaresindeki Krakow’da fizik ve felsefe doktora derecesi almıştı

(Krakow günümüzde Polonya sınırları içerisindedir).
Leipzig’de psikoloji ve ekonomi çalıştı, sosyal psikolog Wilheim Wund (1832-1920) ‘un öğretilerinden etkilendi aynı dönem içerisinde (Golden Bough) Altın Dalı okudu. Bundan sonra egzotik saha çalışmaları için uygun koşullar sağlamakla tanınan  London School of Economics’e Seligman’la çalışmak üzere oraya taşındı. Yeni Gine’deki Trobriand Adaları’na gitti burada 1915-1918 arasını, nerdeyse iki yılını geçirecekti. Savaşın sona ermesinden sonra, muhtemelen antropoloji tarihinin en devrimci çalışması olan (Argonauts of the Wetern Pasific) Batı Pasifik Argonatları’nı yazdı. Argonatlar’ın başarısı, Malinowski’yi bir kısmı daha sonraki on yıllarda disipline damgasını vuracak bir gurup istekli ve heyecanlı LSE öğrencisi için çekim merkezi haline getirdi. Malinowski, Meksika’daki Kızılderili köylüler arasında toplumsal değişim üzerini yaptığı bir çalışmanın ortasında Amerika’da öldü. Argonatlar, Malinowski’nin  ilk büyük çalışması ve hala en ünlüsüdür. Trobriand yerlileri  arasındaki tek kurum, kula ticareti üzerine son derece yoğun ve ayrıntılı bir inceleme sunar. Kula ticareti simgesel değeri olan nesnelerin Malinezya adaları arasında geniş bir alanda dolaşımıdır. Malinowski, bu dolaşım için seferlerin pilanlanmasını, takip edilen rotaları, bunlarla ilgili ritüelleri ve pratikleri, kula ticareti ile siyasal liderlik, ev ekonomileri, akrabalık ve sosyal statü gibi diğer Torbiriand kurumları arasındaki ilişkileri anlatır. Malinowski ‘nin icad ettiği, belirli bir saha çalışması yöntemi; bu gün katılımcı gözlem dediğimiz şeydi. Malinowski’nin katılımcı gözlemyöntemi etnografik araştırmaya yeni bir standart getirdi. Hiçbir gerçeklik, kayda değmeyecek kadar önemsiz değildir. (1884-1942)
Kaynakça:

Prof. Dr. İzzet Duyar'ın Antropoloji Tarihi ders notları.
Antropolji Tarihi - Thomas Hylland Eriksen - Finn Sivert Nielsen / İletişim Yayınları
Özgür Ansiklopedi Wikipedia (bazı paragraflar)
Yukarıda adı geçen kaynaklar ve internetten araştırılmış ders notu olarak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla derlenmiştir.
Her türlü hakkı ürün sahiplerine aittir.

Hiç yorum yok: