antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

6 Temmuz 2012 Cuma

Rene Descartes - Antropoloji TarihiRene Descartes   :  Fransız matematikçi, bilim adamı ve filozof.  Matematik ve anatomi alanlarında temel katkılarda bulunmuş. Genellikle de modern felsefenin kurucusu olarak kabul edilmektedir.
Batı düşüncesinin son yüzyıllardaki en önemli düşünürlerinden biridir. Düşünsel alanda matematiksel açılımlardan yararlanarak, doğrudan ortaya çıkan ve doğruluğu tartışılmaz kesin-mutlak birtakım bilgilerin var olduğunu savunmuş;  bu savını da "Düşünüyorum, öyleyse varım" şeklindeki ünlü söylemiyle ortaya koymuştur. Geliş açısı ile gidiş açısının birbirine eşit olduğunu keşfederek, optiksel yansımanın temel kanunlarını geliştirmiştir. Cebiri, geometri çözümlemelerinde kullanmış; "Kartezyen" teoremini ortaya atarak, analitik geometrinin gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Antropolojide bir yandan bilinç ile ruhsal yaşam arasında, diğer yandan ise maddi dünya ile insan bedeni  arasında çizdiği kesin hatlarla hatırlanır. İngiliz ampirisistleri bedenin duyumsal mekanizmalarının dış dünya ile ilgili tek bilgi kaynağı olduğunu varsayarken, Descartes,  duyumlara güvenmez. Dış dünya ile imgemiz yalnızca imgedir ve öznenin dünya ile ilgili daha önceden var olan fikirleri tarafından derinden etkilenmiştir. Dünyayı ancak fikirlerin süzgecinden geçirerek görebiliriz. Felsefenin temel işi de bu yüzden, pozitif bilginin temeli olacak karşı çıkılamaz doğru fikirlerin var olup olmadıklarını araştırmaktır. Bu sebeple Descartes  radikal metodolojik  şüphe tutumunu benimser. Şüpheye konu olabilecek tüm fikirler kesinlikten uzaktır, bu nedenle de bilimin temeli olarak görülmezler. Descartes’in  keskin testinden geçebilen fazla fikir yoktur. Descartes bu keskinlikten doğan iki keskinsizlikle baş etmek için büyük enerji harcamıştır; Tanrının varlığına ilişkin keskinlik ve matematik önermelerinin keskinliği. Locke’den farklı olarak Descartes toplumsal felsefeci değildir. Descartes tıpkı Locke ve Hobbes gibi bireyi araştırmasının odağına yerleştirir. Her şeyden önce, Tanrının varlığına ilişkin kanıtı, bireyin kendini fark etmesine bağlar. Ampirisistler de  Descartes’in  insanın akıl yeteneğine olan güvenini paylaşırlar. (1596-1650)Kaynakça:

Prof. Dr. İzzet Duyar'ın Antropoloji Tarihi ders notları.
Antropolji Tarihi - Thomas Hylland Eriksen - Finn Sivert Nielsen / İletişim Yayınları
Özgür Ansiklopedi Wikipedia (bazı paragraflar)
Yukarıda adı geçen kaynaklar ve internetten araştırılmış ders notu olarak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla derlenmiştir.
Her türlü hakkı ürün sahiplerine aittir.

Hiç yorum yok: