antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

8 Temmuz 2012 Pazar

James George Frazer - Antropoloji Tarihi
James George Frazer : İskoç sosyal antropolog. İskoç insanbilimci, yazar ve halk bilimci. Sir James George Frazer 1854’te Glasgow, İskoçya’da doğdu, 1941’de Cambridge’de öldü. 1869’da Glasgow Üniversitesi’ne, 1874’te de Cambridge Üniversitesi’ndeki Trinity College’a girdi. 1879’da Cambridge Üniversitesi’nin öğretim kadrosuna katıldı.
1914’te “Sir” unvanı aldı. Hayatı boyunca çok az seyahat eden Frazer, çalışmalarını dünyanın farklı yerlerindeki misyonerlerin ve sömürge idarecilerinin yazılarına, mektuplarına dayandırdı. Araştırmaları mitler ve dinler üzerine yoğunlaştı. Mitlerin ve ritüellerin din ile olan ilişkisini kapsamlı bir şekilde ele aldı. Düşüncenin gelişimini üç aşamada inceledi: en alt basamaktaki mitler ve büyüsel düşüncenin zamanla yerini dine, dinin de bilimsel düşünceye bıraktığını söyledi. İlk olarak 1890’da iki cilt olarak yayınlanan, 1915’te 12 cilde kadar genişlettiği Altın Dal başyapıtı olarak kabul edilir. Diğer önemli eserleri arasında [(Totemism and Exogamy) Totemcilik ve Dıştan Evlenme, 1910, (Folklore in the Old Testament) Eski Ahit’te Folklor, 1918 , (The Worship of Nature) Tabiata Tapma, 1926, (Man, God and Immortality) İnsan, Tanrı ve Ölümsüzlük, 1927 ve (Anthologia Anthropologica) Antropoloji Ansiklopedisi ], 1938 sayılabilir. Pek çok evrimci gibi Frazer’da kültürel evrimin üç aşamalı modeline inanıyordu: Büyüsel aşamanın yerini dinsel aşama, onun yerini ise bilimsel aşama alır. Bu genel şemanın izleri,Comte’tan Vico’ya kadar izlenebilir. Frazer çalışmasıyla büyüsel ritüellerin irrasyonel olduğu ve ilkellerin yaşamlarını tamamen yanlış bir doğa anlayışı üzerine temellendirdiği kabul edildi. Frazer’in esas ilgisi, mitsl düşüncedeki evrensel özellikleri ve örüntüleri ortaya çıkarmaktı. Birkaç dikkate değer istisnayla (Levi-Straus bunlardan biridir) modern antropologlar Frazer’i yalnızca tarihsel bir figür olarak ve nadiren anarlar. Onun etkisi antropoloji dışı alanlarda daha büyük olmuştur: İki hararetli izleyicisi; Şair T.S.Eliot ve psikyatır Sigmund Freud’dur. Yine de Frazer’in büyüleyici ve ağır çalışması, sonraki araştırmacılarca izlenmiştir. Tek başına, Viktoryen evrimciliğin anıtsal bir ampirik ve güvensiz temeli olarak durur. (1854-1941)Kaynakça:Prof. Dr. İzzet Duyar'ın Antropoloji Tarihi ders notları.
Antropolji Tarihi - Thomas Hylland Eriksen - Finn Sivert Nielsen / İletişim Yayınları
Özgür Ansiklopedi Wikipedia (bazı paragraflar)
Yukarıda adı geçen kaynaklar ve internetten araştırılmış ders notu olarak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla derlenmiştir.
Her türlü hakkı ürün sahiplerine aittir.

Hiç yorum yok: