antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

8 Temmuz 2012 Pazar

Edward Burnet Tylor - Antropoloji Tarihi
Edward Burnet Tylor : Bir Quaker olarak yetişmişti, inancı nedeniyle üniversite eğitimi almamıştı. Küba’daki nekahat devresi boyunca arkeolojiye merak sardı, Meksika’daki Toltec harabelerine bir araştırma gezisine katılmaya davet edildi.
Evrimcilik tarafından belirlenen bir alanda, tarih öncesi ile antropoloji arasındaki adım çok kısaydı ve Taylor’un bir antropolog olarak yaptığı çalışmalar, ona (ve disipline) kısa zamanda dikkate değer kazandırdı. 1896’da Oxford Üniversitesi’ne ilk İngiliz antropoloji profesörü  olarak atandı. 1912’de soyluluk ünvanı aldı.Taylor  ilk büyük evrimci sentezini, (Early History of Mankind and the Development of Civilization) İnsan Türünün Erken Tarihi ve Uygarlığın Gelişimi Üzerine Araştırmalar  kitabını 1865’de yazdığında hala genç bir adamdı, asıl büyük eseri olan, (Primitive Culture) İlkel Kültür’de 1871’de yayımlandı. Taylor burada Morgan’ın Ancient Society (1877) kitabını hatırlatan evrimci bir şema çiziyordu. O da Morgan’ın maddi koşulların öncelikli  olduğu inancını paylaşıyordu. Morgan gibi onun da kültürel çeşitlenme ile ilgili bilgisi çok genişti. Ama Taylor Morgan'ın akrabalık terminolojisine olan ilgisini paylaşmaz, bunun yerine bir kültürel kalıntılar kuramını geliştirir. Kalıntılar, toplumdaki işlevlerini yitirdikleri halde, belirli neden olmaksızın yaşamaya devam eden kültür özellikleriydi. Bu tür özellikler, insan evrimini anlama çabalarında kilit önemdeydi. Taylor’un modern antropolojiye yaptığı en büyük katkısı, Kültür tanımıdır: Kültür,ya da daha geniş kapsamlı olarak uygarlık, etnoğrafik açıdan, bilgiti, inancı, sanatı, ahlakı, hukuku, geleneği ve insanın bir toplumun üyesi olarak elde ettiği diğer yetenek ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir bütündür (Taylor) .Taylor kültürü niteliksel bir terim olan uygarlıkla eşitler.  Böylece kültür, en azından içkin olarak bir derece meselesi haline gelir. (1832-1917)


Kaynakça:
Prof. Dr. İzzet Duyar'ın Antropoloji Tarihi ders notları.
Antropolji Tarihi - Thomas Hylland Eriksen - Finn Sivert Nielsen / İletişim Yayınları
Özgür Ansiklopedi Wikipedia (bazı paragraflar)
Yukarıda adı geçen kaynaklar ve internetten araştırılmış ders notu olarak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla derlenmiştir.
Her türlü hakkı ürün sahiplerine aittir.


Hiç yorum yok: