antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

6 Temmuz 2012 Cuma

Aquinalı Thomas (St. Thomas Aquinas) - Antropoloji TarihiAquinalı Thomas (St. Thomas Aquinas): Ortaçağ felsefesinin en büyük düşünürüdür. Öğretisi bugün de Katolik Kilisesinin resmi felsefesidir. Ortaçağ felsefesinin ilk parolası “Anlamak için İnanıyorum” idi. Bu önce vahyedilene inanmak,

sonra da bunları akılla kavramak anlamına gelir. Thomas’a göre inanmak ve bilmek iki ayrı bilgi kaynağıdır, başka başka şeyler öğretirler. İnancın sırları akla aykırı değildir fakat üstündedir, aklın kavrama gücünü aşmadadır. İnsanların haklarının Tanrı tarafından verildiğini söyler. Thomas’a göre bilim, inanç tapınağının giriş holüdür ve sadece girişi aydınlatırlar. Devlet doğal bir zorunluluktur, Tanrının istemiş olduğu bir kurumdur ve bu sebeple ona itaat ödevdir. Devletin amacı, erdemli bir yaşayış için insanı yetiştirme ve tanrı ile birleşmeye hazırlamadır. Buna aracılık edecek olan yapı da kilisedir ve bu sebeple kilise, devletten üstündür. Ortaçağ insanı XIII. yüzyıldan itibaren Ortaçağ karanlığından yavaş yavaş çıkmaya başlayıp, kültür ve uygarlığını yeniden inşa eder ve dünyevi şeylere ilgi duymaya başlarken, teolojiyle felsefenin, iman ile aklın, Hıristiyan dünya görüşüyle klasik dünya görüşünün, çağının ihtiyaçlarına uygun düşen yeni ve sağlam bir sentezini yapmıştır. Thomas’a bu sentezinde en büyük yardımı, hiç kuşku yok ki Aristoteles ve felsefesi sağlamıştır. (1225-1274)
Kaynakça:

Prof. Dr. İzzet Duyar'ın Antropoloji Tarihi ders notları.
Antropolji Tarihi - Thomas Hylland Eriksen - Finn Sivert Nielsen / İletişim Yayınları
Özgür Ansiklopedi Wikipedia (bazı paragraflar)
Yukarıda adı geçen kaynaklar ve internetten araştırılmış ders notu olarak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla derlenmiştir.
Her türlü hakkı ürün sahiplerine aittir.

Hiç yorum yok: