antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

8 Temmuz 2012 Pazar

Adolf Bastian - Antropoloji TarihiAdolf Bastian :  Alman etnolog, antropolog, aslında bir tıp doktoruydu ve Wilheim ve Alexander von Humbold kardaşlerin etkisiyle etnografi eğitimi almıştı. Humbold kardeşler dil bilimci ve coğrafyacıydılar. Bastian 20 yılını seyahat ederek geçirdi,
bu seyahatler sırasında kitaplarını (üç ciltlik Tarihte İnsan 1826-1905) yazdı, 1868’de Berlin Üniversitesi’ne Etnoloji  Profesörü ve İmperial Museum für Volkerkunde’yi kurdu, bu müze koleksiyonuna büyük katkılar yaptı. Kendisinden önceki Humbold kardeşler ve kendisinden sonraki Boas gibi o da Herder’den ilham alan Alman Volkskultur araştırma geleneğini takip etti. Ona göre bütün kültürler ortak bir kökenden gelirler, daha sonrs çeşitli yönlere doğru dallara ayrılırlar. Kültürler arasındaki tarihsel bağlantıların farkındaydı, bu nedenle alman antropolojisindeki sonraki gelişimi, difüzyonizmi öngrmüştü. Bastian, bütün insanların belirli temel düşünce örüntülerini paylaştıklarını söylerken, yapısalcılık ve Jungcu psikolojiyi de öncelemişti. (1826-1905)Kaynakça:
Prof. Dr. İzzet Duyar'ın Antropoloji Tarihi ders notları.
Antropolji Tarihi - Thomas Hylland Eriksen - Finn Sivert Nielsen / İletişim Yayınları
Özgür Ansiklopedi Wikipedia (bazı paragraflar)
Yukarıda adı geçen kaynaklar ve internetten araştırılmış ders notu olarak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla derlenmiştir.
Her türlü hakkı ürün sahiplerine aittir.

Hiç yorum yok: