antropoloji.blogspot.com




antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform




Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

6 Temmuz 2012 Cuma

Aristo (Aristoteles) - Antropoloji Tarihi



Aristo (Aristoteles) : Antik Yunan filozof. Platon ile Batı düşüncesinin en önemli iki filozofundan biri sayılır. Fizik, gökbilim, ilk felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi konularda pek çok eser vermiştir. Transformizm adlı eserinde evrim düşüncesinden,  canlıların basitten karmaşığa doğru gelişerek insana ulaştığını söyler,
canlıların ilkel düzeyde kendiliğinden oluştuğunu ve doğanın gereksinimlerine göre organların oluştuğundan bahsetmiştir. Değişimi maddenin varoluş biçimi olarak gören ve canlıları ilk kez sınıflandıran düşünür Aristoteles dir. Felsefi antropolojisinde genel olarak insanlarla hayvanlar arasındaki farklılıkları tartışır ve insanların hayvanlarla  arasında pek çok ortak ihtiyaçlarının olmasına rağmen, yalnızca insanların akıl, bilgelik ve ahlaka sahip oldukları sonucuna varır. Ayrıca insanların doğaları gereği toplumsal olduklarını ileri sürer. Aristoteles Lykeion (lise) adını taşıyan okulunu kurmuştur  (M.Ö.384-425)



Kaynakça:


Prof. Dr. İzzet Duyar'ın Antropoloji Tarihi ders notları.
Antropolji Tarihi - Thomas Hylland Eriksen - Finn Sivert Nielsen / İletişim Yayınları
Özgür Ansiklopedi Wikipedia (bazı paragraflar)
Yukarıda adı geçen kaynaklar ve internetten araştırılmış ders notu olarak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla derlenmiştir.
Her türlü hakkı ürün sahiplerine aittir.

Hiç yorum yok: