antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

8 Temmuz 2012 Pazar

Alfred Cort Haddon - Antropoloji Tarihi
Alfred Cort Haddon : Köken olarak zoologdu. 1898’de Cambridge Üniversitesi tarafından Avusturalya ile Yeni Gine arasındaki Torres boğazına düzenlenmiş ve önemi ancak daha sonrafark edilecek  olan bir gezidir. Gezinin amacı, bu bölgede yaşayan geleneksel nüfus hakkında ayrıntılı veriler toplamaktı;
çok sayıda antropolog katılmıştı –  antropoloji eğitimi hala çok ender görüldüğü için bunların tamamı başka disiplinlerden geliyorlardı. Alfred Cort Haddon (1855-1940), köken olarak zoologdu, William Halse Rivers Rivers (1864-1922) fizyolog, Charles Gabriel Seligman (1873-1940) tıp doktoruydu. Sonraki İngiliz saha çalışmalarındaki bireyci idealin tersine,Torres Seferi farklı disiplinlerden gelen akademisyenlerin yerel kültürün çeşitli boyutlarını keşfetmeye çalıştıkları kollektif bir çabaydı. Bununla birlikte topladıkları verinin etkileyici büyüklüğü ve yüksek niteliğine bağlı olarak, pek çokları bu antropologları ilk gerçek saha çalışmacıları olarak görürler. Bir yorumcu, onların yaptığı çalışma yoluyla diye yazar, İngiliz sosyal antropolojisi doğdu (Hynes 1999). (1855-1940)

Kaynakça:
Prof. Dr. İzzet Duyar'ın Antropoloji Tarihi ders notları.
Antropolji Tarihi - Thomas Hylland Eriksen - Finn Sivert Nielsen / İletişim Yayınları
Özgür Ansiklopedi Wikipedia (bazı paragraflar)
Yukarıda adı geçen kaynaklar ve internetten araştırılmış ders notu olarak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla derlenmiştir.
Her türlü hakkı ürün sahiplerine aittir.

Hiç yorum yok: