antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

7 Temmuz 2012 Cumartesi

Denis Diderot - Antropoloji TarihiDenis Diderot  :  Aydınlanma Çağı'nın en önemli kişiliklerinden biri filozof Denis Diderot  ve matematikçi Le Rond d’Alembert öncülüğündeki  Ansiklopedistlerdi. Amaçları aklı ilerlemeyi, bilimi ve teknolojiyi daha fazla geliştirebilmek için mümkün olan en fazla bilgiyi toplamak, sınıflandımak ve sistematikleştirmekti.
Diderot ‘nun L'Encyclopédie 1751-1772 arasında (Ansiklopedi'nin 8-18 ciltleri, 1-7 ciltlerindeki bilgiler üzerine kiliseden aldığı tepki ile yasadışı olarak olarak) basılmış, Filozofça Düşünceler isimli yapıtı da mahkeme kararınca yakılmıştır. Diderot, zengin kiliseler kontrolünde bir endüstri olarak gördüğü Hristiyanlık dinini reddetmiş ve bir çok aşırı dincinin saldırılarına uğramıştır. Fransa’nın seçkin yazar ve düşünürlerinin çoğu, Voltaire, Rousseau, Montesquieu ve elbette başkaları da Ansiklopedi’ye katkıda bulundular. Ansiklopediyi düşünsel ve tarihsel açıdan önemli kılan şey, Voltaire'in İngiltere'den Fransa'ya ithal ettiği yeni bilgi yaklaşımını Francis Bacon'ı ve İsaac Newton'ı bu yaklaşımın başlıca kurucuları olarak gören ve onu, hepsinden önce John Locke'un temsilcisi olarak gördükleri felsefi bir yaklaşımla birleştiren bilimsel bir yaklaşımı somutlamış olmasıydı. Diderot, bir yayıncı olarak amacının "yaygın düşünce tarzını değiştirmek" olduğunu belirtmişti ve çok büyük ölçüde de bunu başardı. Diderot, bilimsel araştırmada gözlemi ön plana çıkarmış ve doğada tek bir nedensel ilkenin iş başında olduğunu iddia ederek deneysel bilimin kaçınılmaz olduğunu savunmuştur. Maddenin hücreli bir yapısı olduğunu, tüm canlı varlık türlerinin birtakım gelişme evrelerinden geçtiğini öne süren Diderot, aynı zamanda Darwin’in evrim teorisinin öncülüğünü yapmıştır. (1689-1755)


Kaynakça:


Prof. Dr. İzzet Duyar'ın Antropoloji Tarihi ders notları.
Antropolji Tarihi - Thomas Hylland Eriksen - Finn Sivert Nielsen / İletişim Yayınları
Özgür Ansiklopedi Wikipedia (bazı paragraflar)
Yukarıda adı geçen kaynaklar ve internetten araştırılmış ders notu olarak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla derlenmiştir.
Her türlü hakkı ürün sahiplerine aittir.

Hiç yorum yok: