antropoloji.blogspot.com




antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform




Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

7 Temmuz 2012 Cumartesi

Johann Gottfried von Herder - Antropoloji Tarihi




Johann Gottfried von Herder : Alman filozof, din bilimci, şair ve edebiyatçı. Alman Romantizmi dönemi ve özellikle de Fırtına ve Coşku ekolünde değerlendirilen ve bu dönemin en önemli ürünlerinden kabul edilen Dil felsefesi ve Tarih felsefesi alanlarında verdiği eserlerle, bu alanların müşterek kurucularından kabul edilir.
Gerçek bir 'Tarih felsefesi'nin bir anlamda kurucusu sayılabilecek olan Herder, tarihte, belirleyici öğenin genel olarak insan değil de şu ya da bu türden insanın genel özellikleri olduğunu savunduğu doğal bir evrim görüşü geliştirmiş ve bu iddiasıyla da aynı zamanda antropolojinin babası sayılmıştır. Bu anlayışa göre, doğa da tarih de sürekli olarak dönüşen, yani oluş hali içinde olan alanlardır. Tarih, doğanın bir alanı olmakla birlikte, tarihsel olaylar, doğal olaylar gibi, kesin bir yasalılık ve nedensellik taşımaz. Zira, tarihi belirleyen en önemli öğe, genellik değil de, bireyselliktir. Tarihte yasalar aramaktan vazgeçilmelidir, her tarihsel olay bir kez ortaya çıkan bir gerçekliktir. Herder, Fransız evrenselcilik şampiyonlarına, mesele Votaire’e  sert biçimde hücum ettiği kitabı Yine de Başka Tarih Felsefesi 1993 yılında yayınlandı. Herder duyguların ve dilin önceliğini ilan ediyor ve toplumu kökü derinde olan, mitsel bir topluluk olarak tanımlıyordu. Her Volk’un (halk) kendi değerleri, adetleri, dili ve ruhu (Volksgeist) olduğunu ileri sürüyordu. Ona göre Voltaire’in evrenselciliği kılık değiştirmiş bir bölgecilikti. Onun evrensel uygarlığı aslında sadece Fransız kültürü idi. Herder’in Volk kavramı kendisinden sonra gelen filozoflar tarafından incelenmiş ve siyasallaştırılmıştır (Fichte ve Shelling). Aynı kavram 20. Yüzyılın sonunda kültürel görececilik doktirini olarak yeniden belirdiği akademiye de girmiştir Bu nedenle, görececilik ve milliyetçiliğe karşı doktirinler, köklerini Alman Romantizminden kaynaklanan kültür kavramından alırlar. (1744-1803)



Kaynakça:


Prof. Dr. İzzet Duyar'ın Antropoloji Tarihi ders notları.
Antropolji Tarihi - Thomas Hylland Eriksen - Finn Sivert Nielsen / İletişim Yayınları
Özgür Ansiklopedi Wikipedia (bazı paragraflar)
Yukarıda adı geçen kaynaklar ve internetten araştırılmış ders notu olarak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla derlenmiştir.
Her türlü hakkı ürün sahiplerine aittir.

Hiç yorum yok: