antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

6 Temmuz 2012 Cuma

Gambattista Vico - Antropoloji TarihiGambattista Vico  :  Ünlü İtalyan düşünürü. Özgün bir tarih anlayışı geliştirmiş olan Vico, Descartes'ın tarihe açık ve seçik düşüncelerle yaklaşma tavrına karşı çıkmış ve doğruluğu, kesinliği, açık seçik düşüncelerde değil de, etkinlikte, insan varlıkları tarafından yaratılmış, gerçekleştirilmiş olanda aramıştır.
Vico; Hegel’i, Marx'ı Frazer’i felsefi anlamda etkilemiş, sonraki evrimcilere bir model olmuştur. Tarihin döngüleri incelenirken her bir çağın kendi öznel koşulları içerisinde ele alınması gerektiğini belirtmiştir. Vico, bütün toplumların belirli, tanımlanmış dört aşamadan geçtikleri evrensel bir toplumsal gelişme şeması önerir. Birinci aşama, ahlakın ya da sanatın olmadığı “hayvani durum” dur, bunu doğaya tapınma ve toplumsal yapıların ilk hallerinin göründüğü “Tanrılar Çağı” izler. Sonra, büyük toplumsal huzursuzluğun yaşandığı “Kahramanlar Çağı” gelir. Sınıfsal farklılıkların yok olduğu ve eşitliğin sağlandığı dönem ise “İnsan Çağı” gelir. Ancak bu çağ, içsel çökme ve “hayvanlığın” yeniden ortaya çıkması tehdidi altındadır. Vico nun yeni bilim adlı eserinin sosyal bilimler açısından önemi : medeni toplum dünyasının tamamen insan eliyle yaratılmış olduğunu ve insanın kendi yarattığı bu dünyayı bilmek ve tanımak isteyeceğini söyleyerek sosyal bilimler için bir hareket noktası oluşturmuştur. (1596-1650)Kaynakça:


Prof. Dr. İzzet Duyar'ın Antropoloji Tarihi ders notları.
Antropolji Tarihi - Thomas Hylland Eriksen - Finn Sivert Nielsen / İletişim Yayınları
Özgür Ansiklopedi Wikipedia (bazı paragraflar)
Yukarıda adı geçen kaynaklar ve internetten araştırılmış ders notu olarak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla derlenmiştir.
Her türlü hakkı ürün sahiplerine aittir.

Hiç yorum yok: