antropoloji.blogspot.com
antropoloji.blogspot.com üniversite ögrencilerince kurulmus, tamamen bilgi paylasımına yönelik ve hiç bir ticari çıkar saglamaya yönelik olmayan bir blogdur

antropoloji.blogspot.com was founded by university students, and for sharing information completely without any commercial interest to provide a platform
Lütfen arkadaş ekleyin.

Antropoloji konusunda kaynak bulmak çok zor olduğu için gerçek anlamda bilimsel bilgi içeren...

Posted by Gür Alp on 1 Haziran 2015 Pazartesi

11 Temmuz 2012 Çarşamba

Arnold van Gennep - Antropoloji TarihiArnold van Gennep : Fransız etnolog ve folklorist Fransa’daki kırsal topluluklar üzerine çalışmaları antroploljinin bir parçası haline getiren (yani evde antropoloji yeni bir buluş değildir) bilgili ve yenilikçi bir akademisyendi.
Van Gennep, bir başka çalışmasıyla, [(Les Rites de Passage 1909)(Geçiş Ritüelleri 1960)] tanınır. Kitap bireylerin bir toplumsal statüden diğerine geçerken yapılan inisiyasyon törenleri üzerine karşılaştırmalı bir çalışmadır. En yaygın geçiş ritüelleri, doğum, ergenlik, evlilik ve ölümle ilgili olanlardır. Durkheim’in din sosyolojisinin öngördüğü gibi Van Gennep bu tür törenlerin hem inisiye olanlar hem de izleyicileri açısından entegrasyonu güçlendiren dramatikleştirilmiş toplumsal düzen iadeleri olduğunu ortaya sürer. Bunun da ötesinde, bu tür törenlerin evrensel olarak üç basamaklı olduklarını da söyler; ayrılma, eşikte durma ve yeniden birleşme. (1873-1957)Kaynakça:

Prof. Dr. İzzet Duyar'ın Antropoloji Tarihi ders notları.
Antropolji Tarihi - Thomas Hylland Eriksen - Finn Sivert Nielsen / İletişim Yayınları
Özgür Ansiklopedi Wikipedia (bazı paragraflar)
Yukarıda adı geçen kaynaklar ve internetten araştırılmış ders notu olarak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla derlenmiştir.
Her türlü hakkı ürün sahiplerine aittir.


Hiç yorum yok: